Osakassopimus

Avoimuusperiaatteemme mukaisesti osakassopimuksemme on julkinen.

Annamme luvan hyödyntää osakassopimuksemme tekstiä myös muissa osakassopimuksissa. Emme kuitenkaan ota mitään vastuuta tekstimme aiheuttamista vahingoista. Jos tekstiämme hyödynnetään, kannattaa tarkistus suorittaa esimerkiksi Uusyrityskeskusten kautta saatavalla lakiavulla.