Palvelut kohti resurssiviisasta Suomea

Kiertotalous tarkoittaa hyvin suunniteltua taloutta, jossa materiaalien hukkaaminen ja jätteen syntyminen on minimoitu. Kiertotalous tehostaa tavaroiden, resurssien ja materiaalien käyttöä niin, että sekä raaka-aineet että niiden arvo säilyvät kierrossa entistä paremmin.

Sitran kiertotalousselvityksen mukaan resurssien kierron tehostaminen tarjoaa Suomen kansantaloudelle 1,5 – 2,5 miljardin euron vuotuisen kasvupotentiaalin vuoteen 2030 mennessä.

Kierrätysverkon palvelut edistävät kiertotaloutta. Ne tukevat toisiaan ja ovat osa kiertotalouden laajempaa digitaalista kokonaisuutta, jota kehitämme aktiivisesti. Olemme mukana rakentamassa yhteistyöverkostoja, joissa eri yritysten palvelutarjontaa voidaan yhdistää suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Näin edistetään resurssiviisautta, työllisyyttä ja hyvinvointia.

Tutustu palveluihimme tarkemmin linkeistä.